AAAAdd

AAAAdd

22/11/2023

AAAAAdsd

dsa

AAAAdd

AAAAdd

22/11/2023

AAAAAdsd

dsa

AAAA

AAAA

22/11/2023

AAAAA

dsadsa

AAAA

AAAA

22/11/2023

AAAAA

dsadsa

AAAA

AAAA

22/11/2023

AAAAA

dsadsa

AAAA

AAAA

22/11/2023

AAAAA

dsadsa

AAAA

AAAA

22/11/2023

AAAAA

dsadsa

AAAA

AAAA

22/11/2023

AAAAA

dsadsa

AAAA

AAAA

22/11/2023

AAAAA

dsadsa

AAAA

AAAA

22/11/2023

AAAAA

dsadsa

AAAA

AAAA

22/11/2023

AAAAA

dsfdsf

AAAA

AAAA

22/11/2023

AAAAA

dsad

bbbb

22/11/2023

sdsadbbb

bbbbb

AAAA

AAAA

22/11/2023

AAAAA

AAAAA

svg

svg

22/11/2023

svg

svgLocutor no Ar

Peça Sua Música

No momento todos os nossos apresentadores estão offline, tente novamente mais tarde, obrigado!

Top 5

top1
1. Contatinho

Léo Santana, Anitta

top2
2. Supera

Marília Mendonça

top3
3. Surtada

Dadá Boladão, Tati Zaqui feat OIK

top4
4. Milu

Gustavo Lima

top5
5. Perrengue

Gustavo Lima

Anunciantes